Pedal Volume Korg EXP2

2.000.000 

Danh mục:

Thông tin sản phẩm:

Pedal Volume/ Diễn tả Korg EXP2:

  • Sử dụng chức năng Volume kết nối qua INPUT-1 và OUTPUT-1 hoặc để sử dụng cho diễn tả sắc thái expression thì kết nối  OUTPUT-2.
  • Minimum volume có thể cài đặt với mức thấp nhất từ 0 đến 50%.