Phan Nguyễn Châu Giang (Học sinh trường nhạc Hóa Quang) – A Thousand years – KORG Havian 30

Trường nhạc Hóa Quang

Trường nhạc mở cửa từ 8h00 – 19h00 hàng ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật.