Trống Yamaha Tour Custom TMP2F4 + TMS1465

48.160.000 

Danh mục:
Cuốc Vật chất TT / FT:  DynaHoop, BD: Maple
Độ dày TT / FT: 2,3 mm, BD: 8,0 mm
Vấu Kiểu Lug tuyệt đối (kết thúc chrome)
Vỏ ốc Độ dày 5,6 mm
Vật chất Cây phong (6 lớp)
Cái đầu Hàng đầu TT / FT:  REMO
Dưới cùng TT / FT:  REMO
Trước mặt BD: REMO Smooth White Powerstroke3 với Logo Yamaha
Bột nhồi BD: Xóa Powerstroke3
Mang cạnh TT / FT / BD: 45 độ