Đàn Piano Upright Yamaha U1J PWHC

119.000.000 

Danh mục:

Thông tin sản phẩm:

Tủ đàn Màu sắc Polished White
Tủ đàn Lớp hoàn thiện Polished
Kích thước Chiều rộng 152cm(60″)
Chiều cao 121cm(47 3/4″)
Chiều sâu 62cm(24 1/2″)
Trọng lượng Trọng lượng 246kg(542Ibs)
Bàn phím Số phím 88
Bàn phím Bề mặt phím- Màu trắng Acrylic Resin
Bề mặt phím- Màu đen Phenolic Resin
Bàn đạp Phân loại Damper,Muffler,Soft
Nắp che phím Tấm đóng nắp nhẹ Yes