Học viên Hóa Quang biểu diễn tại Nhà Văn Hóa Phú Nhuận

Trường nhạc Hóa Quang

Trường nhạc mở cửa từ 8h00 – 19h00 hàng ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật.