Thời khóa biểu

Trường nhạc Hóa Quang với 21 năm kinh nghiệm giảng dạy, đội ngũ giáo viên nhạc viện yêu trẻ, giỏi nghề đã đào hơn 1000 học viên.

Hiện nay, trường liên tục khai giảng các lớp năng khiếu âm nhạc (Piano, Organ, Guitar, Thanh nhạc, Ukulele, Trống..) hàng tuần.

Thời gian học sắp xếp linh động phù hợp với yêu cầu phụ huynh. Đặc biệt, có thể sắp xếp phụ huynh cùng tham gia lớp học để cảm nhận rõ phương pháp đào tạo khác biệt và sự thay đổi của con.

Thông tin chi tiết các lớp học, xem tại đây:

Thanh nhạc:

https://hoaquang.com.vn/vi/tin-tuc/thanh-nhac.html

Piano:

https://hoaquang.com.vn/vi/tin-tuc/khoa-hoc-1thang12111d.html

Organ:

https://hoaquang.com.vn/vi/tin-tuc/khoa-hoc-1thang12111.html

Violin:

https://hoaquang.com.vn/vi/tin-tuc/khoa-hoc-1thang1211.html/

Guitar:

https://hoaquang.com.vn/vi/tin-tuc/khoa-hoc-1thang121.html/

Trống:

https://hoaquang.com.vn/vi/tin-tuc/khoa-hoc-1thang1.html/

Lớp ươm mầm tài năng phát triển toàn diện cho trẻ từ 36 tháng tuổi https://hoaquang.com.vn/vi/tin-tuc/khoa-hoc-1thang.html/

Hình thức đăng kí : Học viên đến Trường nhạc hoặc gọi điện thoại đăng ký, xếp lịch học cụ thể và có thể bắt đầu học ngay trong tuần.

Trường nhạc Hóa Quang

Trường nhạc mở cửa từ 8h00 – 19h00 hàng ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật.