Nguyễn Thanh Hiền (Học sinh trường nhạc Hóa Quang) – Piano battle 2 – KORG Havian 30

Trường nhạc Hóa Quang

Trường nhạc mở cửa từ 8h00 – 19h00 hàng ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật.